top of page
Holding Hands

OVER ONS

Publications
publicaties
Leadership
Katy-Adams-June-2021-400x400.jpg

Katy Adams, LCSW
President en CEO

Leiderschaps team

Elizabeth Arnold, LCSW
Directeur, Diensten voor volwassenen

Cedalia Ellis, LCSW, MSW
Directeur van gemeenschapsondersteunende diensten

Elizabeth Fallen, LCSW
Directeur Kinder- en Gezinszorg

Kevin Groves, LCSW, LAC
Directeur, Verslavingszorg

Dr.-Jones-400x400.jpg

Shannon Jones, MD
Medisch directeur

Lisa Withrow, LCSW, LCAC
Directeur Innovatieve Praktijken

Het leiderschapsteam is toegewijd aan de missie van Southwestern en als zodanig zullen we Southwestern leiden door de volgende waarden:

Respect
Hecht waarde aan verschillende achtergronden en vaardigheden door verschillen te herkennen en te waarderen, waaronder het respecteren van individuele standpunten
Waardigheid bevorderen voor de gemeenschap, het personeel en de patiënten
Toon respect voor personen en eigendommen uit het zuidwesten

Eerlijkheid en integriteit
Zich inzetten voor het hoogste niveau van ethisch gedrag
Behandel iedereen op een eerlijke en betrouwbare manier
Een open omgeving bevorderen waarin de communicatie waarheidsgetrouw en oprecht is

Teamwerk 
Eer samenwerking en samenwerking om gemeenschappelijke doelen te bereiken
Erken dat elke medewerker een integraal onderdeel is van het team terwijl we elkaar ondersteunen en aanmoedigen
Behoud de eenheid in succes en falen

Positieve werkomgeving
Demonstreer een houding van optimisme, eerlijkheid en openheid voor verandering
Beloon medewerkers voor deelname en innovatie door middel van erkenning, waardering en viering
Herken en stimuleer een balans tussen werk en privé

Toewijding aan de toekomst
Zet in op kwaliteit, uitmuntendheid, competentie en continue verbetering
Beheer alle middelen effectief en efficiënt
Zet in op strategische planning die gericht en toch flexibel is

Raad van bestuur

Diane Arneson

Heather Hertel

David Shaw

Rob Shelby

Roxanne Berendes

Keith Omer

Jan Postzegels

Beverly Corn Van Haaften

Bonnie Rinks

Rose Young

Marsha DeSchamp

Gary Schutte

Ann White

Who we are today

Wie zijn we vandaag?

Southwestern, met 13 vestigingen in de provincies Gibson, Posey, Vanderburgh en Warrick, is een van de 24 centra voor geestelijke gezondheidszorg in Indiana. Sinds 1971 is Southwestern toonaangevend in het leveren van een breed scala aan programma's en diensten om te voldoen aan de behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving van onze gemeenschappen. Diensten zijn beschikbaar voor alle individuen, jongeren tot ouderen, die behoefte hebben aan geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en jaarlijks ontvangen meer dan 7.800 personen diensten.

Southwestern werkt om te voldoen aan de gedragsmatige gezondheidszorgbehoeften van onze gemeenschappen. Onze diensten omvatten acute psychiatrische zorg voor alle leeftijdsgroepen, 24-uurs hulpdiensten en een volledig scala aan diensten, van ambulante en verslavingszorg tot ouderenzorg voor personen met ernstige en aanhoudende psychische aandoeningen.

Southwestern benadrukt door middel van onderwijs en outreach-diensten het belang van preventie- en educatieve programma's voor het welzijn van onze gemeenschappen. Door middel van onze programma's, diensten en ons bereik is het ons doel om grote vooruitgang te boeken bij het verminderen van het stigma dat gepaard gaat met het zoeken naar geestelijke gezondheidsdiensten.

Screen-Shot-2020-01-15-at-2.16.25-PM-800x533.png
Commuity Impact

Impact op de gemeenschap

In 1963 stelde John F. Kennedy een zorgsysteem voor dat individuen in staat zou stellen om geestelijke gezondheidszorg te zoeken in hun eigen gemeenschap in plaats van in een institutionele omgeving. Met 530.000 Amerikanen die in psychiatrische instellingen leven, riep president Kennedy op tot een "gedurfde nieuwe benadering" van de zorg voor mensen met een psychische aandoening.

President Kennedy verzocht het Congres om wetgeving aan te nemen die het stelsel van geestelijke gezondheidszorg zou herstructureren om gemeenschapszorg op te nemen. President Kennedy ondertekende Public Law 88-164, die federale fondsen machtigde voor de ontwikkeling van gemeenschapscentra voor geestelijke gezondheidszorg.

Screen-Shot-2019-06-14-at-1.50.49-PM.png

Louise Whitting Fryer, de plaatselijke pleitbezorger en vrijwilliger voor de geestelijke gezondheid, omarmde Kennedy's visie en was de drijvende kracht achter het opzetten van geestelijke gezondheidsdiensten in onze gemeenschap. Ze inspireerde rechter William H. Miller, die de eerste bestuursvoorzitter van Southwestern werd, en de lokale zakenman Guerin Bernardin om samen met haar Southwestern Indiana Mental Health Center, Inc. behoeften van Zuidwest-Indiana. Deze oorspronkelijke oprichters zorgden voor financiering en werkten samen met vertegenwoordigers van de gemeenschap om een basis te leggen waarop Southwestern kan voortbouwen.

Terwijl deze pleitbezorgers het toneel vormden voor gemeenschapsgerichte zorg, bedienden twee geestelijke gezondheidsaanbieders het gebied rond Evansville. Vanderburgh Child Guidance Center, opgericht in 1948 onder leiding van Dr. Lillian G. Moulton, bood ambulante hulp aan kinderen en hun families. Vanderburgh County Adult Outpatient Psychiatric Clinic, opgericht in 1964 onder leiding van Dr. John Longstaff, verleende diensten aan volwassenen.

Deze aanbieders fuseerden met Southwestern om een betere coördinatie van de diensten en een betere planning voor de geestelijke gezondheidsbehoeften van de gemeenschap mogelijk te maken.

 

jaren 70

Tegen 1970 was Southwestern op het hoogtepunt van ontwikkeling. Southwestern werd opgericht, kreeg een bouwsubsidie voor de bouw van het hoofdkantoor en Robert M. Spear werd benoemd tot eerste chief executive officer, een functie die hij 20 jaar bekleedde.

Spear speelde een belangrijke rol bij de overgang van de geestelijke gezondheidszorg van een institutionele setting naar een gemeenschapssetting op zowel lokaal als staatsniveau. Spear's vroege taken omvatten het bouwen van het hoofdkantoor van Southwestern, het verkrijgen van een personeelsbeurs, het samenstellen van een team van professionals om patiënten te dienen en het opzetten van een sterke raad van bestuur om begeleiding te bieden.

In 1971 opende Southwestern zijn hoofdkantoor. Met doorbraken in psychiatrische medicatie en behandeling, samen met Kennedy's oprichting van centra voor geestelijke gezondheidszorg, kregen duizenden mensen de kans om naar huis terug te keren naar hun familie en vaardigheden te leren die ze nodig hadden om zelfstandig in de gemeenschap te leven.

Southwestern maakte een snelle groei door vanwege de behoefte aan uitbreiding van de geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap. In 1979 diende Southwestern 7.400 patiënten.

Tijdens deze groei leidden twee medische directeuren Southwestern: Dr. John Longstaff, die diende van 1971 tot 1974, en Dr. Eugene Mittleman, die diende van 1974 tot 1979, beiden hadden kennis en inzicht in de behoeften van de gemeenschap en begeleidden Southwestern in zijn uitbreiding.

jaren 80

In de jaren tachtig bouwde Southwestern voort op zijn geschiedenis van het voldoen aan de behoeften van de gemeenschap door diensten van de hoogste kwaliteit te bieden. Er ontstonden nieuwe diensten om ziekenhuisopnames tot een minimum te beperken, waaronder residentiële programma's, diensten voor daklozen, crisisinterventiediensten en casemanagement. Er werden nog steeds nieuwe medicijnen geïntroduceerd, wat een revolutie teweegbracht in de behandeling van geestesziekten.

In 1983 richtte Southwestern een Stichting op met als doel haar programma's en uitbreidingen te ondersteunen om meer individuen de mogelijkheid te bieden om een behandeling te krijgen.

In 1987 werd Southwestern geaccrediteerd door de Joint Commission die aan bijna 2.000 kwaliteitsnormen voldeed. In 1987 begon de Foundation haar eigen groei te ervaren door de exploitatie van Hillcrest Washington Youth Home over te nemen, een residentiële behandelingsfaciliteit voor kinderen van zes tot 18 jaar. In dezelfde tijd opende Southwestern zijn tweede groepshuis, voltooide de bouw van Stepping Stone, een verslavingskliniek en bouwde een polikliniek aan de East Side van Evansville, Stockwell Center.

De leiding van Southwestern veranderde in 1989 toen Robert M. Spear met pensioen ging en John K. Browning de rol van President/CEO van de organisatie op zich nam.

1990's

Met de ontwikkeling van atypische antipsychotica in de jaren negentig kregen patiënten minder bijwerkingen en betere klinische reacties. Diensten gericht op revalidatie voor veel patiënten die zelfstandiger zijn gaan wonen. Southwestern streefde ernaar om patiënten waar mogelijk poliklinisch te behandelen om de verstoring van het gezinsleven tot een minimum te beperken. De behandeling begon toen de patiënt en de therapeut het probleem identificeerden en er een behandelplan werd ontwikkeld dat een mix van individuele, groeps- en gezinstherapie omvatte, allemaal onder toezicht van een psychiater.

Omdat de vraag naar geestelijke gezondheidszorg elk jaar gestaag groeit, richtte Southwestern zijn middelen op het renoveren van zijn huidige faciliteiten en het bouwen van nieuwe structuren om diensten te huisvesten.

Van 1990 tot 1998 bouwde Southwestern Warrick Regional Services in Boonville om patiënten in Warrick County te dienen; en Chestnut, Chandler en Buena Vista Group Homes om 30 patiënten in de gemeenschap te huisvesten. Plannen voor een vierde groepshuis, Michigan Home, werden in deze tijd afgerond. Moulton Center, Southwestern's West Side-locatie, werd gerenoveerd om zijn patiënten beter van dienst te kunnen zijn, en Southwestern verplaatste het Youth Day Treatment-programma, dat basisschoolkinderen van de basisschoolleeftijd bedient, naar de campus van Hillcrest Washington Youth Home.

21e eeuw

Vandaag de dag, met meer dan 200 medewerkers, is Southwestern actief op 13 locaties in de provincies Gibson, Posey, Vanderburgh en Warrick, en jaarlijks ontvangen meer dan 7.800 personen diensten.

Onze inzet om een breed scala aan programma's en diensten aan te bieden om aan de geestelijke gezondheidsbehoeften van onze gemeenschappen te voldoen, is niet veranderd. Naarmate onze organisatie in de loop der jaren is gegroeid, is ook ons dienstenaanbod uitgebreid. Southwestern is uitgegroeid tot meer dan alleen een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, eerder een gedragsgezondheidszorgsysteem voor onze gemeenschappen.

In 2008 kondigden de leiders van Southwestern een reorganisatie van de bedrijfsstructuur aan. Southwestern Indiana Mental Health Center, Inc., zoals het al 38 jaar bekend stond, veranderde zijn bedrijfsnaam in Southwestern Behavioral Healthcare, Inc. om de aangeboden diensten beter weer te geven.

Net zoals president John F. Kennedy reageerde op de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg in onze gemeenschap, deden de leiders van Southwestern dat ook. Het reorganiseren van de bedrijfsstructuur zal stabiliteit bieden aan onze filialen en ervoor zorgen dat onze missie en de visie van onze oorspronkelijke oprichters de komende jaren wordt vervuld.

bottom of page