top of page
Young Volunteers

CONSUMENTENBESTRIJDING & BETROKKENHEID

Southwestern is gericht op consumentenbetrokkenheid en benadrukt de cruciale rol van de patiënt in op waarde gebaseerde gezondheidszorg.

Lidmaatschap van de consumentenadviesraad

De Consumentenadviesraad bestaat om rechtstreeks feedback te verzamelen van consumenten en belanghebbenden uit de gemeenschap. De raad zal hiaten in de diensten, de behoeften van de consument en de belemmeringen voor behandeling identificeren en aanbevelingen doen om aan die behoeften te voldoen. Leden bestaan uit een mix van vrijwilligers, waaronder personen die leven met een psychische stoornis en/of een stoornis in het gebruik van middelen, en fysieke gezondheidstoestand(en) (“Consumenten”), familieleden of vrienden die zichzelf identificeren als verzorger van een Consument (“Familie leden"), en andere belanghebbenden uit de gemeenschap met interesse en betrokkenheid bij het geïntegreerde zorgverleningssysteem voor eerstelijnszorg en gedragsgezondheid. Ten minste eenenvijftig procent (51%) van de bestuursleden moet zichzelf identificeren als consument of familielid.

WRAP– Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een preventie- en welzijnsproces dat iedereen kan gebruiken om beter te worden, gezond te blijven en zijn leven meer te maken zoals hij dat wil door middel van een reeks hulpmiddelen en actieplannen. Dit is een proces voor iedereen die positieve veranderingen wil aanbrengen in de manier waarop ze zich voelen en de manier waarop ze op het leven reageren.

-Mary Ellen Copland, PhD. Oprichter van WRAP

Wat klanten zeggen over WRAP Group:

"Heeft me geholpen te leren gefocust te blijven op mijn herstel en te letten op mijn waarschuwingssignalen en wat ik eraan kan doen."

“Het was zeer verhelderend over wat je plan zou moeten zijn en hoe de stappen voor een beter welzijn in je herstel. Bovendien hebben de vaardigheden die ik heb geleerd me zoveel beter gemaakt. Ik hou echt van de plek waar ik ben in vergelijking met toen ik begon."

What Clients are saying about WRAP Group:

“Helped me learn how to stay focused on my recovery and watch for my warning signs and what to do about them.”

“It was very explanatory on what your plan should be and how the steps for better wellness in your recovery. Plus, the skills I’ve learned has made me so much better. I really like the place I’m at compared to when I started.”

bottom of page