top of page
Happy Children

OUTPATINTE DIENSTEN

Kids for Peace

Het verbaast niemand dat de adolescentieperiode zwaar is voor een jongere, zijn vrienden, leraren en familie. Op sommige dagen gaat het goed, maar plotseling en zonder waarschuwing slaat de stemming en het gedrag om. Vroeger werd aangenomen dat de adolescentie eindigde na de tienerjaren, en iedereen kon opgelucht ademhalen. Recent onderzoek suggereert echter dat de adolescentieperiode eindigt op ongeveer 25-jarige leeftijd.

De ambulante diensten voor kinderen en adolescenten omvatten een breed scala aan onderwerpen, zoals:

 • Angst en depressie

 • Problemen met pesten

 • Aanpassing aan leven/gezinsveranderingen

 • Verdriet en verlies

 • Verhuizen naar een nieuw gebied

 • Zelfverwonding

 • Eet stoornissen

Serviceaanbevelingen worden gecoördineerd met de familie en de verwijzingsbron naar:

zorg dragen voor coördinatie. Diensten die in de kliniek worden geleverd, kunnen zijn:

 • Uitgebreide beoordeling

 • Individuele therapie

 • Groepstherapie

 • Vaardigheidstraining

 • Casebeheer

 • Psychiatrische Diensten

 • Oudertraining

 • Seksueel onaangepaste jeugddiensten

 • Ouder-kind-interactietherapie (PCIT)

bottom of page