top of page
Medical Checkup

ZIEKENHUIS

Wanneer een patiënt symptomen van psychische aandoeningen ervaart die 24 uur per dag toezicht vereisen, moet de patiënt mogelijk in het ziekenhuis worden opgenomen. Hoewel patiënten in het ziekenhuis worden behandeld, maken Zuidwest-artsen en -personeel deel uit van het behandelteam.

Ziekenhuisopname wordt verleend aan volwassenen die lijden aan een psychische aandoening en die ofwel ernstig gehandicapt zijn of gevaarlijk zijn voor zichzelf of anderen als gevolg van deze ziekte. Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben meestal een diagnose van een ernstige psychische aandoening of een andere psychotische stoornis, een stoornis in het gebruik van middelen, een ernstige stemmingsstoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, krijgen een veilige omgeving voor crisisstabilisatie en evaluatie; en kortdurende, intensieve behandeling om het individu door een acute ziektefase te helpen.

Door patiënten te koppelen aan zuidwestelijke programma's en gemeenschapsbronnen kunnen patiënten zo vroeg mogelijk uit het ziekenhuis worden ontslagen. Als ontslag terug in de gemeenschap niet geschikt is voor een patiënt, zullen er regelingen worden getroffen om een patiënt over te plaatsen naar een instelling voor langere termijn.

Woman in hospital room
bottom of page