top of page
Doing Homework

COMMUNAUTAIRE DIENSTEN

Hoe het Home/Community-gebaseerde programma werkt

Thuiszorg is bedoeld om op korte termijn intensieve thuisdiensten te bieden om het huidige gezinsfunctioneren en risiconiveaus te beoordelen om gezinshereniging te vergemakkelijken, gezinsbehoud te behouden en/of gezonde gezinsrelaties te maximaliseren. Samen identificeren we de sterke punten van het individu en het gezin en stellen we een dienstenplan op dat aansluit bij de behoeften van het gezin.

Huisgebaseerde gezinsgerichte therapie

Gezinsgerichte therapie aan huis wordt gegeven aan gezinnen die behoefte hebben aan interventies in hun eigen omgeving om gezond functioneren op individuele basis en als gezinseenheid te bevorderen. Het home-based therapiemodel richt zich op de relaties van het gezin om ervoor te zorgen dat er goede hechtingen, opvoedingsvaardigheden, jeugdontwikkeling, gezinsfunctioneren en positieve ondersteuning zijn. Deze benadering is gericht op persoonsgerichtheid en betrekt het gezin bij hun behandeldoelen en planningsproces. De therapeut helpt bij het verwerken van elke crisis of trauma die het gezin heeft meegemaakt en helpt hen manieren te vinden om individueel en als gezin te genezen en voorspoedig te zijn.

Casebeheer

Ontwikkeling van vaardigheden Specialisten en therapeuten bieden casemanagementdiensten aan gezinnen en individuen die middelen nodig hebben en koppelen deze aan diensten die in de gemeenschap worden aangeboden. Casemanagement wordt geboden om servicebehoeften te identificeren, vooruitgang aan te moedigen en te zorgen voor gecoördineerde zorg die zinvolle resultaten oplevert voor kinderen en gezinnen.

Vaardigheidstraining

Vaardigheidstraining wordt gegeven om te helpen bij het aanleren en verbeteren van vaardigheden, waaronder opvoedingsvaardigheden, sociale vaardigheden, het uiten van gevoelens, communicatieve vaardigheden, tijdmanagement, enz. Vaardigheidstraining bevordert gezond functioneren in dagelijkse activiteiten: school, werk, thuis, gemeenschap, enz.

bottom of page