top of page
Organizing Medicine

MEDICIJNBEHEER

Het doel van medicatiebeheerdiensten is om de personen die deelnemen te laten profiteren van medicamenteuze behandelingen en tegelijkertijd mogelijke schade te elimineren die kan voortvloeien uit het gebruik van medicijnen.

De algemene reikwijdte van de verleende medicatiediensten omvat:

  • Opslag van medicijnen in Genua, onze apotheek op het terrein of in residentiële programmafaciliteiten

  • Voorschrijven van medicijnen door medisch personeel

  • Afgifte van medicijnen door Genua of een openbare apotheek

  • Monitoren van cliënten bij het zelf toedienen van hun medicijnen

  • Toediening van injecteerbare medicijnen door medisch personeel

Sorting Medicine
bottom of page