top of page
banner.jpeg

VOET KLINIEK

Het Southwestern Healthcare, Inc-team heeft het idee van geïntegreerde gezondheidszorg omarmd en heeft daarmee een grote behoefte geconstateerd als het gaat om voetzorg voor onze klanten. Feit is dat veel acute en chronische gezondheidsproblemen gepaard gaan met problemen in de onderbenen en/of voeten. De oplossing voor de behoefte is een kliniek die zich toelegt op het voorkomen van problemen, het monitoren van problemen en/of hulp bij het aanpakken van actuele problemen met betrekking tot de onderbenen en/of voeten.

Het doel van de voetkliniek is om cliënten te voorzien van:

  • Beoordeling van de huidige status van het onderbeen en/of de voeten.

  • Zorg voor algemene voetverzorgingsmaatregelen zoals nagels knippen, enz.

  • Begeleiden van cliënten bij het monitoren van kleine problemen die geen intensievere behandeling vergen.

  • Verwijs indien nodig door

Informeer klanten over de juiste voethygiëne en zorgmaatregelen, rekening houdend met relevante gezondheidskwesties.

26e9eb4b-a33c-4c0a-bcd2-e44d10494682.jpg
bottom of page